Arhivă zilnică: aprilie 10, 2021

Seminar metodologic cu tema: Procedura de evaluare și susținere a tezei de doctorat. Probleme. Soluții. Practici.

Școala Doctorală Științe ale Educației din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, organizează în data de 06 mai 2021, ora  17.00, un seminar metodologic cu tema: Procedura de evaluare și susținere a tezei de doctorat. Probleme. Soluții. Practici. Seminarul este organizat pentru conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi din anul IV. Locația: Seminarul se va...

Motiv de mândrie pentru UPSC: distincția „Cristalul calității” acordată Doamnei Angela TELEMAN, conferențiar universitar, doctor în științe

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a adunat în palmares încă o distincție „Cristalul calității”, acordată de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare doamnei Angela TELEMAN, doctor în științe, conferențiar universitar la catedra Pedagogia Învățământului Primar, pentru competențele demonstrate în calitate de  expert la...