Arhivă zilnică: martie 4, 2021

Primăvară inspiră poeții crengieni

Facultatea de Filologie și Istorie a U.P.S. „Ion Creangă” și Cenaclul literar „Eugen Cioclea”, în colaborare cu Direcția Studenți, Consiliere și Ghidare în Carieră, Sindicatul Studențesc, anunță ediția a doua a CONCURSULUI DE CREAȚIE POETICĂ „EUGEN CIOCLEA” Invităm studenții de la toate facultățile, ciclul I sau II (master), cu frecvență la zi...

Conferința științifică anuală a doctoranzilor și postdoctoranzilor

ÎN ATENȚIA DOCTORANZILOR ȘI POSTDOCTORANZILOR!!! CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ ANUALĂ (online) a doctoranzilor și postdoctoranzilor va avea loc pe data de 18 mai 2021, ora 14.00, Titlurile comunicărilor vor fi prezentate până la 30 aprilie 2021 la adresa: doctorat_upsc@yahoo. corn. Articolele științifice ale doctoranzilor, însoțite obligatoriu de avizul conducătorului științific, vor fi...