Arhivă zilnică: februarie 19, 2021

Seminar științific de profil

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ)

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”din Chișinău anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Formarea competenței de comunicare în limba engleză prin valorificarea limbajului paremiologic în învățămîntul superior, realizată de Lilia HERȚA, conducător...