Arhivă zilnică: februarie 5, 2021

Seminar științific de profil

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie în Seminarul Științific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”din Chișinău Candidat: Dița Maria Conducător științific: Vîrlan Maria, conferențiar universitar, doctor în psihologie Tema tezei: Autocontrolul și stabilitatea emoțională la preadolescenții cu comportament...