Arhivă zilnică: februarie 2, 2021

Pandemia n-a fost un impediment pentru susținerea tezelor tezelor de master

Pe data de 29 și 30 ianuarie 2021, în cadrul Facultății de Filologie și Istorie a U.P.S „Ion Creangă”, a avut loc susținerea publică a tezelor de masterat în cadrul programelor „Didactica limbii ruse ca limbă nematernă / străină” și „Educație lingvistică și comunicare interculturală”, din domeniul Științe ale educației....

Săptămâna Memoriei Holocaustului

Săptămâna Memoriei Holocaustului a fost marcată de Catedra de istorie și geografie  a Facultății Filologie și Istorie prin  a) organizarea mesei rotunde cu genericul „Holocaust – coloana tăcerii” în cadrul I.P. centrul de Excelență în Industria Ușoară. Participant dr.conf. L. Noroc; b) în colaborare cu Biblioteca UPSC și Catedra istorie și geografie în sala Orange...