Arhivă zilnică: februarie 1, 2021

Sincere felicitări masteranzilor, cu ocazia susținerii tezelor de master!

”Catedra Filologie Engleză, FLLS Aduce sincere felicitări masteranzilor, cu ocazia susținerii tezelor de master! Fie ca această realizare să vă aducă o contribuție considerabilă în cariera profesională și să asigure continuitatea activității profesionale cu aceeași pasiune și dedicație!   Vă mulțumim pentru că ați ales studiile în cadrul facultății FLLS. ”

Conferințele de totalizare a stagiului de practică profesională la programele de master „Management și consiliere în învățământul primar” și „Didactica învățământului primar”.

În perioada 27-30 ianuarie 2021, Catedra Pedagogia Învățământului Primar a desfășurat conferințele de totalizare a stagiului de practică profesională la programele de master „Management și consiliere în învățământul primar” și „Didactica învățământului primar”. Conferințele au fost moderate de coordonatorul stagiului, șefa catedrei, profesorul Ludmila Ursu, și metodiștii stagiului, conferențiarii Nina...