Arhivă zilnică: decembrie 8, 2020

Bursa

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: CAZACU EMANOIL REMUS Conducător: CARA Angela, doctor în pedagogie, conf.cerc. Tema tezei: Formarea competențelor sociale și financiare la elevii din învățămîntul general Specialitatea: 531.01 – Pedagogie generală, Data: 22.01.2021 Ora: 14.00 Aplicația: Zoom Cloud Meeting Componența Comisiei de îndrumare: Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, doctor în filologie, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă” Sergiu BACIU, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar...