Arhivă zilnică: decembrie 6, 2020

Bursa

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: Topciu Ischender Conducător: Ana Budnic, doctor, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă” Tema tezei: Condiții pedagogice de formare a competențelor de comunicare a elevilor prin intermediul jocului în procesul studierii limbii engleze. Specialitatea: 532.02 – Didactica școlară (limba engleză) Data: 09.12.2020 Ora: 14.00 Aplicația: Zoom Cloud Meeting Componența Comisiei de îndrumare: Larisa CUZNEȚOV, doctor habilitat în...