Arhivă lunară: noiembrie 2020

Aviz privind rezultatele alegerilor rectorului UPS „Ion Creangă” din 10.11.2020

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ A UNIVERSITĂȚII PEDAGOGICE DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU aduce la cunoștință rezultatele alegerilor rectorului UPS „Ion Creangă” din 10.11.2020: În temeiul art. 104 și art. 105 din Codul educației și al Regulamentului – cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior...

Lecția publică la disciplina: Produse curriculare în educația preșcolară

Pe data de  17.11.2020, orele 9.20, se va desfășura lecția publică la disciplina: Produse curriculare în educația preșcolară,  Program de studiu:  PÎP și PP; anul III, grupa academică 302. Tema seminarului: Proiectarea curriculară în Educația timpurie. Tipurile de proiectări în instituţia de educaţie timpurie. Titular de curs: Carabet Natalia, dr.,...

Depunere de dosare pentru o bursă de practică Erasmus+ la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă o bursă de practică Erasmus+ (2 luni) pentru studenții tuturor ciclurilor (Licență, Masterat, Doctorat). Dosarele pot fi depuse personal la Secția Cercetare științifică și relații internaționale (bloc 2, birou 25), zilnic, de la 12:00 pană la 14:00 sau transmise la mobilitate.erasmus.upsc@gmail.com până la...

Anunt

AVIZ PRIVIND DESFĂȘURAREA ALEGERILOR RECTORULUI UPS „ION CREANGĂ”

În baza Deciziei Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională din 23.10.2020, data alegerilor Rectorului UPS „Ion Creangă” este stabilită la 10 noiembrie 2020. Alegătorii sunt așteptați la urnele de vot în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului, bl.1, între orele 9.00 – 16.00, având cu sine buletinul...

Conferința națională cu participare internațională: Educația din perspectiva conceptului “Clasa Viitorului”

Conferința națională cu participare internațională: EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASA VIITORULUI National scientific conference with international participation (NSCIP): ”EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FUTURE CLASSROOM CONCEPT” Vineri, 27 noiembrie 2020, ora: 09:30  – 16:00 – Online, Platforma ZOOM   Friday, 27th November 2020, at 09:30 – 16:00,  ONLINE ON...

Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internaţională Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv

Accesați invitația AICI Accesați formularul de participare AICI PARTENERI: Asociația Persoanelor cu Dizabilități de Intelect ”Humanitas” din Moldova Universitatea Pedagogică de Stat ”M.P. Dragomanov” Kiev, Ucraina Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației Universitatea din Gavle, Suedia DATA EVENIMENTULUI: 10 decembrie, 2020 ÎNCEPUTUL: ora 1000 DIRECȚII TEMATICE: Probleme...

Appel à projets 2020 : Dispositif de soutien au développement de l’entrepreneuriat social à l’université

Chers partenaires, chères partenaires, L’AUF Europe centrale et orientale et la Direction des Réseaux de l’AUF ont lancé un appel à projets à destination des universités membres en Europe centrale et orientale pour mettre à leur disposition un moyen de se projeter vers les filières d’avenir liées à la durabilité. L’objectif principal est d’identifier...