Arhivă zilnică: noiembrie 20, 2020

Cu mândrie menționăm, că studentele au declarat ”Vreau să fiu educator!”

Recent,  studenții Programului de studii Pedagogia Învățământului Primar și Pedagogie Preșcolară s-au reîntors de la practica pedagogică II, realizată în instituțiile de educație timpurie din țară. În cadrul Conferinței de totalizare, realizate pe data de 6 noiembrie 2020, studentele ne-au relatat despre succesele și experiențele trăite pe parcursul practicii.

Bursa

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare.

Pretendent: Luchianenco Lilia Conducător: Racu Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: Dezvoltarea competențelor de comunicare la preșcolarii cu Cerințe Educaționale Speciale (dislalie polifonematică) Specialitatea: 534.01 – Pedagogie specială Data: 16.12.2020 Ora: 10.00 Aplicația: Zoom Cloud Meeting Componența Comisiei de îndrumare: 1)    Lapoșina Emilia,  dr., prof. univ. UPS „Ion Creangă” 2)    Cuznețov Larisa, dr. hab. în pedagogie, prof. univ. UPS...