Arhivă zilnică: noiembrie 16, 2020

Anunt

AVIZ PRIVIND DESFĂȘURAREA ALEGERILOR REPETATE A RECTORULUI UPS „ION CREANGĂ”

În temeiul p.21 din Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, Consiliul stabilește 18 noiembrie 2020 data turului doi de scrutin între primii doi candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi pentru funcția de rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”...