Arhivă zilnică: noiembrie 11, 2020

Lansare de carte

Ziua Mondială a Calității este o oportunitate de conştientizare a contribuţiei calității în dezvoltarea durabilă a societății!i

Administrația Universității, Secția de Asigurare a Calității și Dezvoltare Curriculară aduc sincere felicitări întregului colectiv al UPS ”Ion Creangă”, cu ocazia Zilei Mondiale a Calității! Apreciem aportul corpului profesoral-didactic universitar în promovarea culturii calității ce asigură progrese remarcabile în domeniul educației și științei. Vă mulţumim enorm pentru eforturile depuse, va...

Aviz privind rezultatele alegerilor rectorului UPS „Ion Creangă” din 10.11.2020

CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ A UNIVERSITĂȚII PEDAGOGICE DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU aduce la cunoștință rezultatele alegerilor rectorului UPS „Ion Creangă” din 10.11.2020: În temeiul art. 104 și art. 105 din Codul educației și al Regulamentului – cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior...

Lecția publică la disciplina: Produse curriculare în educația preșcolară

Pe data de  17.11.2020, orele 9.20, se va desfășura lecția publică la disciplina: Produse curriculare în educația preșcolară,  Program de studiu:  PÎP și PP; anul III, grupa academică 302. Tema seminarului: Proiectarea curriculară în Educația timpurie. Tipurile de proiectări în instituţia de educaţie timpurie. Titular de curs: Carabet Natalia, dr.,...