Arhivă lunară: octombrie 2020

Decizie cu privire la stabilirea datei alegerilor rectorului Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău

În temeiul art. 104 al Codului Educației al Republicii Moldova și în conformitate cu Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UPSC, Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Institușională DECIDE: A stabili data alegerilor rectorului Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău la 10 noiembrie 2020. Președinte al CDSI: ELENA PRUS, dr.hab....

Anunt

Concursul CEA MAI BUNA LUCRARE DE STUDENT ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI ȘI INOVĂRII

În contextul realizării agendei de acțiuni consacrate Nopții Cercetătorilor Europeni-2020, vă rugăm să distribuiți informația cu privire la lansarea a două concursuri pentru studenții universităților și colegiilor. Concursul CEA MAI BUNA LUCRARE DE STUDENT ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI ȘI INOVĂRII La concurs pot participa studenții colegiilor, universităților. Lucrarea va fi făcută...

Campania Națională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane” la Facultatea Arte Plastice și Design

În perioada 18-25 octombrie în cadrul Facultății Arte Plastice și Design s-a desfășurat Campania Naţională „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”. Scopul campaniei a avut drept obiectiv sensibilizarea și informarea publicul despre traficul de persoane, riscurile și consecințele acestui fenomen. Pe parcursul săptămânii, profesorii și studenții Facultății Arte...

Seminar științific de profil

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: PEREU Tatiana Conducător științific: CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Titlul tezei: FUNDAMENTE PEDAGOGICE ALE FORMĂRII  EFICIENȚEI  PERSONALE  LA MEMBRII  ADULȚI  AI  FAMILIEI Specialitatea: 531.01- Teoria generală a educației Data: 30 noiembrie 2020 Ora: 14.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1,...

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: Ana BULAT-GUZUN Conducător: Angela SOLCAN, doctor, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă” Tema tezei: Evaluarea competențelor lingvistice prin TIC în procesul de învățare a limbii franceze Specialitatea: 532.02 – Didactica școlară (limba franceză) Data: 23.11.2020 Ora: 14.00 Aplicația: Zoom Cloud Meeting Componența Comisiei de îndrumare: Larisa CUZNEȚOV, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, UPS „Ion Creangă” Ana...

Anunt

Decizie cu privire la aprobarea listei candidaților pentru funcția de rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinau

În temeiul art. 104 al Codului Educației al Republicii Moldova și în conformitate cu Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UPSC, Consiliul pentru Dezvoltarea Strategica Institutionala DECIDE: A aproba lista candidaților la functia de rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău dupa cum urmează: BIBICU (BARBĂNEAGRĂ)...

Practica muzeistică la programele de studii Modă-Design Vestimentar și Arte Decorative Aplicate

Facultatea Arte Plastice și Design, Catedra Arta Decorativă în perioada 05.10.20-9.10.20, a realizat practica muzeistică, la programele de studii Modă-Design Vestimentar și Arte Decorative Aplicate. Studenții anului II la programele de studii Modă-Design Vestimentar/ Arta Decorativă Aplicată au realizat: Instructajul  cu privire la practica muzeistică în format online; Vizită  Galeriei...

Covid

În legătură cu starea de urgenţă în sănătatea publică

În legătură cu starea de urgenţă în sănătatea publică din țară și din lume, e necesar de respectat următoarele recomandări: 1.Măsurați-vă temperatura corpului  în fiecare zi înainte de a merge la lecții. Dacă temperatura corpului dvs. este peste 37 de grade, ori dacă aveți oricare dintre următoarele simptome – tuse...