Arhivă zilnică: iulie 3, 2020

Solicitanților de servicii arhivistice

Pentru a primi un act de la unele servicii ale Universității urmează adresarea la următoarele subdiviziuni: A. Arhivă, bloc 2, etaj 3, bir. 45, tel. 022 35 83 25 se vor adresa: Absolvenții la zi până la anul 2013, inclusiv. Absolvenții frecvență redusă până la anul 2011, inclusiv. Absolvenții masteranzii...

Concurs pentru ocupare postului de președinte al Consiliului științific al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

În temeiul Regulamentului privind organizare studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014, se anunță concurs pentru ocuparea postului de președinte al Consiliului științific al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Pentru înscriere la concurs se vor depune următoarele acte: Cererea de înscriere la...