Arhivă lunară: aprilie 2020

În atenția decanatelor și absolvenților anului 2020!

În baza scrisorii MECC nr.03/2-09/2222 din 21.04.2020 decanatele facultăților vor desfășura on-line  activitatea de repartizare în câmpul muncii a absolvenților bugetari ai universității conform ofertei MECC privind posturile didactice vacante în instituțiile de învățământ general din republică (Anexa 2). Absolvenții facultăților până la 15.05.2020 se vor înscrie în regim on-line...

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” oferă programe de formare profesională continuă la distanță în perioada 04.05- 30.05.2020

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău oferă programe de formare profesională continuă la distanță în perioada 04.05- 30.05.2020 la următoarele: Management educațional; Pedagogie în învățământul primar școala națională; Pedagogie în învățământul primar școala rusă; Limba și literatura română (școala națională); Limba și literatura română (pentru minoritățile naționale); Limba...

Concurs AUF (50000€) de luptă cu pandemia Covid-19

Agenția Universitară Francofonă (AUF) a lansat un apel internațional la proiecte pentru a sprijini inițiativele studenților, inginerilor, tinerilor cercetători în lupta cu pandemia COVID-19. Sumele alocate pentru proiecte sunt între 10.000-50.000 euro. Apelul este deschis până la 3mai 2020. Mai multe detalii găsiți aici https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/?fbclid=IwAR07f8F55NGgjzhRLZ3CVaxPXRObZkv5c6vmWVG1s16zmCP2neyUffZ0PgU

Ședință de lucru TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA – COMPASS

Structura programelor de formare ULLL Domeniu de formare: formare continuă a cadrelor didactice Specialitatea: (Conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesionale și al specialităților in învățământul superior, aprobat prin HG nr. 48212017) Numărul total de ore/credite: 24 ore contact direct,  66 ore activitate individuală – 3 credite profesionale Baza admiterii: diplomă...

Microsoft Teams pentru educație

Lucrăm pentru o societate deschisă prin folosirea tehnologiilor informației și comunicării. Coronavirus ne izolează și ne obligă să ne confruntăm cu situații fără precedent. Mesajul recent al World Health Organization a fost foarte clar: Succesul umanității de a administra în mod eficient situațiile cauzate de Coronavirus depinde de acțiunile întreprinse...