Arhivă lunară: ianuarie 2019

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Candidat: TIOSA Iuliana Conducător ştiinţific: Tatiana Cartaleanu, doctor în filologie, conferențiar universitar Consultant ştiinţific: Emilia Denisova, doctor în pedagogie, conferențiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 533.01 Pedagogie universitară Tema tezei: Repere metodologice ale dezvoltării competenţelor de comunicare în limba germană la studenţii-pedagogi în baza strategiei „a învăţa prin a preda”...

Anunt

Stimați studenți și cadre didactice

În cadrul programului CEEPUS există oportunități suplimentare de mobilități la Universitatea din Pitești. Adresa web  a universității cu lista facultăților https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata Va rog să identificați programe de studii compatibile cu cele de la UPSC. Aceasta este unica posibilitate de mobilitate din acest semestru. Universitatea Pitești oferă studenților și cadrelor didactice...

Bursa

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţănt) din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Metodologia dezvoltării competenţei de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei realizată de Uliana Culea. Conducător ştiinţific – Angela Solcan, dr....