Arhivă lunară: octombrie 2018

Conferinţa ştiinţifico-practică națională cu participare internațională

Pe data de 26 octombrie 2018 s-a realizat Conferinţa ştiinţifico-practică națională cu participare internațională cu genericul „FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PSIHOLOGILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI FAȚĂ DE VIOLENȚĂ”. În cadrul conferinței a avut loc schimbul de experiență între specialiști naționali și internaționali. Au fost realizate trei ateliere practice cu cele mai inovative tehnici de lucru...

Conferință internațională la Chișinău: realizări și perspective în educație pentru mass-media

 Zeci de profesori, reprezentanţi ai mediului academic, experţi locali şi internaţionali participă, în perioada  26 – 27  octombrie 2018, la o conferinţă internaţională, în cadrul căreia se discută despre necesitatea formării cadrelor didactice pentru educaţia mediatică. Experţi media din Germania, România, Ucraina, Rusia, Ţările Baltice şi R. Moldova au comunicat...

Teza de Doctor

Seminarul Ştiinţific de Profil 531.01. Teoria generală a educație

Seminarul Ştiinţific de Profil 531.01. Teoria generală a educației, din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, anunţă examinarea tezei de doctor în științe pedagogice Metodologia valorificării calimetriei educaţionale în contextul schimbărilor manageriale din unitatea de învăţământ (liceu), realizată de TEȘCU Mihail, conducător ştiinţific, PATRAȘCU Dumitru, dr. hab., prof. univ....

Scientific International Conference “INITIAL AND CONTINUOUS TRAINING OF PSYCHOLOGISTS IN CHILD PROTECTION FROM VIOLENCE”

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ  DE STAT „ION CREANGĂ” FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Catedra de Psihologie Laboratorul de Psihologie Aplicată Pe data de 26 octombrie va avea loc Conferința Științifică Internațională „FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PSIHOLOGILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI FAȚĂ DE VIOLENȚĂ” Intenţia principală a acestei conferințe este schimbul...

Teza de Doctor

Conferința Științifică Internațională „FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PSIHOLOGILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI FAȚĂ DE VIOLENȚĂ”

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ  DE STAT „ION CREANGĂ” FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ Catedra de Psihologie Laboratorul de Psihologie Aplicată Pe data de 26 octombrie va avea loc Conferința Științifică Internațională „FORMAREA INIȚIALĂ ȘI CONTINUĂ A PSIHOLOGILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI FAȚĂ DE VIOLENȚĂ” Intenţia principală a acestei conferințe este schimbul...

Săptămâna anticorupție

În temeiul Planului sectorial anticorupție în domeniul educației 2018-2020 în cadrul Facultății Științe ale Educației și Informatică s-au realizat mai multe activități. La Consiliul Facultății Științe ale Educației și Informatică și la ședințele de catedră s-a discutat despre ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.1435 din 25.09.18 Cu privire la...

Lansare de carte

19Un eveniment frumos a fost organizat la facultatea Științe ale Educației și Informatică – Lansarea ”Cărții de aur a Basarabiei și a Republicii Moldova”. Autorul, Denis Roșca, a adunat biografiile a mii de personalități cu rădăcini basarabene, ce s-au remarcat în domeniul profesat. Aceasta ne arată valoarea incontestabilă a neamului...

Concursul Cel mai bun student al anului 2018

Tradițional la UPS ”Ion Creangă” se organizează Concursul Cel mai bun student al anului 2018 din Universitatea Pedagogică de Stat, care are ca scop selectarea şi stimularea studenţilor cu rezultate academice deosebite, a celor implicaţi în cercetări ştiinţifice, activităţi civice, artistice, organizatorice, sportive etc. Anul acesta toți doritorii vor depune...