Arhivă lunară: august 2018

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent: COVACI Mihai Conducător ştiinţific: JELESCU Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar. Consiliul ştiinţific specializat: D 33 511.02 – 02 Tema tezei: Dezvoltarea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții psihologi. Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 21 septembrie 2018 Ora: 14:00 Local: Universitatea...

O reîntîlnire de suflet după trei decenii

Pe data de 25 august 2018 în incinta facultății de Istorie și Geografie a avut întîlnirea absolvenților promoției 1983-1988. La întîlnire au fost invitați profesoriii facultății; Chicuș Nicolae, Cozma Valeria, Țurcan Ion Stavila Ion. Întîlnirea a decurs în sala de conferințe a facultății. Pe parcursul intîlnirii s-au amentit cu cuvinte...

Bursa

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent CALANCEA VERONICA Conducător ştiinţific RACU Jana, dr. hab., prof. univ. Consiliului Științific Specializat, D 33.511.02 – 02 Tema tezei Particularitățile afectivității și comportamentului la persoanele adulte în perioada de criză a sănătății Specialitatea 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data 7 septembrie 2018 Ora 14.00 Local U.P.S. „Ion Creangă”, blocul 2, Sala Senatului. La tema tezei pretendenta...

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor

Pretendent POPA NATALIA Conducător ştiinţific CUZNEȚOV Larisa, dr. hab., prof. univ. Consiliului Științific Specializat, D 33 531.01 – 03 Tema tezei Eficientizarea autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației Data, 28 august, 2018, Ora 10.00 Local, U.P.S. „Ion Creangă”, blocul 2, Sala...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: RĂILEANU Olga Conducător ştiinţific: CUZNEȚOV Larisa, dr. hab. în ped., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat D 33 531.01. – 16 Tema tezei: Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 28 august 2018 Ora: 14:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion...

Repartizarea locurilor de trai pentru anul de studii 2018/2019

  Dragi studenți, Repartizarea locurilor de trai pentru studenții și masteranzi  se va efectua: la 29 august,  cu program de lucru de la 9:00 pînă la 16:00, la  30 august,  cu program de lucru de la 9:00 pînă la 12:00. Prețul unui loc de trai pentru anul de studii 2018/2019: pentru studenţi – 200 lei/lună, pentru masteranzi bugetari – 250 lei/lună, pentru masteranzi contractieri – 500...

Bursa

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în Psihologie

Pretendent: Tarabeih Mahdi Conducător ştiinţific: Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător Consiliul ştiinţific specializat: DH 33 511.02 – 05 Tema tezei: Fundamentele psihologice ale formării gândirii profesionale a medicilor Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 14 septembrie 2018 Ora: 14:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1,...