Arhivă lunară: martie 2018

Conférence scientifique des étudiants « Didactique moderne et littérature française contemporaine – repères, enjeux et pratiques »

Aujourd’hui, le 28 mars 2018, à l’Université pédagogique d’État « Ion Creangă », Faculté Langues et Littératures étrangères, a eu lieu la Conférence scientifique des étudiants « Didactique moderne et littérature française contemporaine – repères, enjeux et pratiques ». Cette activité s’est déroulée dans le cadre des Journées de la...

Anunt

Simpozionul Științifico-Cultural ”Unicitate și diversitate prin dansul folcloric”

Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă ” din Chișinău, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans Vă invită să participați la Simpozionul  Științifico-Cultural ”Unicitate și diversitate prin dansul folcloric”, care se va desfășura în perioada  27 aprilie 2018, consacrată  Zilei mondiale a dansului. Lucrările...

Premiul „Cristalul calității”

Programele de studii „Pedagogie în învățământul primar” și „Pedagogie preșcolară” de la facultatea Științe ale Educației și Informatică au fost decernate de către ANACIP cu premiul  „Cristalul calității” și o diplomă de recunoștință pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente obținute în procesul de evaluare externă. Mulțumim coordonatorilor acestor programe...

Francophonie 2018, la Faculté des Langues et Littératures Étrangères

Dans le cadre des journées de la Francophonie 2018, la Faculté des Langues et Littératures Étrangères de UPS “Ion Creangă” a été honoré de la présence de Mme Roxana Turcanu-Tolomey directrice de l’AUF. Le concours de récital poétique a réuni les amateurs de poésie, de lecture, à venir écouter et partager un...

Teza de Doctor

În atenția doctoranzilor și postdoctoranzilor

Conferința științifică anuală a doctoranzilor va avea loc pe data de 17 mai 2018, ora 14.00, Sala Senatului. Titlurile comunicărilor vor fi prezentate până la 30 aprilie 2018 la adresa: doctorat_upsc@yahoo.com. Articolele științifice ale doctoranzilor, însoțite obligatoriu de avizul conducătorului științific, vor fi prezentate până la 30 aprilie 2018 în variantă electronică la adresa: doctorat_upsc@yahoo.com și pe...