Arhivă lunară: februarie 2018

Studenţii facultăţii ştiinţe ale educaţiei şi informatică organizează târgul mărțișoarelor 2018

Studenții facultății științe ale educației și informatică organizează târgul mărțișoarelor 2018 cu genericul „dăruiește un zâmbet, procurând un mărțișor!” deschiderea oficială va avea loc la 27 februarie 2018, ora 1300, bl. I (parter). Vânzarea mărțișoarelor confecționate de către studenții facultății va avea loc la 27-28 februarie de la 1300 până...

Lansare de carte

LANSARE DE CARTE

Catedra Limbă şi Comunicare vă invită la 23 februarie 2018, aula 102, blocul de studii nr.1, str. Ion Creangă 1, la ora 14:00 la prezentarea materialelor didactice de studiere a limbii române ca limbă nonmaternă, editate în colaborare cu ANTEM.

Teza de Doctor

Examinarea tezei de doctor habilitat în științe istorice

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă”, anunță examinarea tezei de doctor habilitat în științe istorice cu tema:  „Țara Moldovei în cadrul relațiilor internaționale (1611-1634) “, elaborată de dl Valentin CONSTANTINOV, dr. în științe istorice, conferențiar universitar.  Consultant științific – Gheorghe GONȚA, dr. hab. în științe istorice, profesor universitar  Ședința va...

În cadrul Facultății Arte Plastice și Design a avut loc simpozionul DIALOG CULTURAL MOLDO-ITALIAN PRIN PRISMA CREAȚIEI ARTISTICE

În data de 15 februarie 2018, în cadrul Facultății  Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” a avut loc simpozionul DIALOG CULTURAL MOLDO-ITALIAN PRIN PRISMA CREAȚIEI ARTISTICE. Evenimentul a fost organizat la inițiativa Facultății Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” în...

Simpozion: Dialog cultural moldo-italian prin prisma creației artistice

Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Arte Plastice și Design (mun. Chișinău, str. Cornului 10), tel. 0-22-749383 Simpozion DIALOG CULTURAL MOLDO-ITALIAN PRIN PRISMA CREAȚIEI ARTISTICE. Evenimentul este organizat la inițiativa Facultății Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Centrul...

Bursa

Bursa Parlamentară Internaţională a Bundestagului German 2019

      Bundestagul German invită şi în anul 2019, pentru o perioadă de cinci luni, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, la Berlin, pentru ca activând în cadrul biroului unui deputat german să cunoască sistemul parlamentar german, procesele decizionale, precum şi să acumuleze experienţă practică privind...