Arhivă zilnică: decembrie 13, 2017

Conferința Științifică cu participare Internațională

Conferința Științifică cu participare Internațională cu genericul „INCLUZIUNEA EDUCAȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ A TINERILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR” organizată de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu autoritățile publice centrale și ONG-uri la data de 9 Decembrie 2017