Arhivă lunară: noiembrie 2017

Sesiunea de selectare a experţilor pentru procesele de evaluare-validare

În contextul asigurării calității în management și evaluare la nivel național în domeniul cercetării științifice din învățământul superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează, sesiunea de depunere a dosarelor în vederea selectării și constituirii grupurilor de experți naționali pe domenii pentru procesele de evaluare și validare a dosarelor și rapoartelor...

Seminarul Ştiinţific de Profil 531.01. Teoria generală a educației

din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, anunţă examinarea tezei de doctor în științe pedagogice Dezvoltarea  axiologiei literar-artistice a studenţilor în contextul studierii textelor din literaturi străine realizată de Puțuntean Nina,  conducător ştiinţific, Pâslaru Vlad,  dr. hab., prof. univ. Ședința S.Ş.P. va avea loc vineri, 8 decembrie 2017, ora...

Happy Thanksgiving!

There is always someting to be thankful for. Give thanks for a little and you will find a lot. Happy Thanksgiving!

,,Balul Bobocilor – Marea Finală 2017,, de ziua studenților, 17 noiembrie

Sursa foto:zugo.md De ziua studenților, 17 noiembrie, în Clubul Republic a avut loc, multașteptatul eveniment ,,Balul Bobocilor – Marea Finală 2017″, la care au participat douăsprezece instituții de studii superioare din Republica Moldova. Printre aceștia fiind și studenții care au reprezentat Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă,” Daniela Mazurean (Facultatea...

UPS „Ion Creangă” la Festivalul de modă „ArtPodium 2017”

În perioada 2-5 noiembrie, Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a participat la Festivalul Internațional de modă „ArtPodium”, Ediția XVII, desfășurat în Chișinău la CIE MoldExpo. În cadrul evenimentului au participat reprezentanții mai multor instituții de profil din Moldova și Ucraina, printre care și studenții...

Seminarul Ştiinţific de Profil 534.01 Pedagogie specială

din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, anunţă examinarea tezei de doctor în științe pedagogice   Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilităţi mintele realizată de CERNEAVSCHI Viorica, conducător ştiinţific, STRATAN Valentina, dr., conf.univ.   Ședința S.Ş.P. va avea loc vineri, 01 decembrie 2017, ora 14.00, str. Ion Creangă...