Arhivă lunară: august 2017

Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră anunță demararea Zilei Matricolei

AVIZ Luni, 4 septembrie 2017, ora 13.00, aula 318, blocul de studii VI, Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră anunță demararea Zilei Matricolei pentru studenții anului I  la Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” din Chișinău. Invitați: Franț Lilia, președintele Comitetului Sindical al Studenților; Popa Galina,...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent: PAVLENCO (PIDLEAC) MIHAELA Conducător ştiinţific: URSU Ludmila, dr. în ped., conf. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 33.532.02 – 20 Tema tezei: Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ Specialitatea: 532.02 – Didactica şcolară (matematică) Data: 29 august 2017 Ora: 11.00 Local: Universitatea Pedagogică de...

Repartizarea locurilor de trai pentru studenții și masteranzii

Dragi studenți, Repartizarea locurilor de trai pentru studenții și masteranzii anului I se va efectua la 29 august, cu program de lucru de la 9:00 pînă la 16:00,  iar cazarea studenților și masteranzilor anilor II-IV  – la 30 august 9:00-16:00,                             31 august   9:00-12:00 Preţul unui loc de trai...

Comunicat de presă al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova din 08 august 2017

Consiliul Rectorilor constată, în ședința din 08.08.2017, în urma discuțiilor referitoare la rezultatele admiterii în universitățile din R. Moldova, că și în această admitere se menține tendința generală de micșorare a numărului de studenți înmatriculați în universități, respectiv, a numărului total de studenți care își fac studiile în universitățile din...