Arhivă lunară: iulie 2017

Admiterea 2017

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2017

ABSOLVENȚI AI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT PREUNIVERSITAR  DIN LOCALITĂȚILE DE EST ALE REPUBLICII ȘI DIN MUN. BENDER! Candidații la admitere în instituțiile de învățământ superior, absolvenți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar din localitățile de est ale republicii și din mun. Bender, care nu dispun de acte de identitate emise de autoritățile...

Admiterea 2017

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2017!

 F A C I L I T Ă Ț I  Candidații care participă la concursul de admitere la studii superioare de licență, programele de studiu din domeniul general 14 Științe ale educației SUNT ÎNMATRICULAȚI ÎN AFARA CONCURSULUI, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară:   În...

Bursa speranței

Scopul concursului Susținerea studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare Bursa va acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea de materiale didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare Criterii de eligibilitate Studenții care își urmează studiile de licență/ masterat/ doctorat în domeniul...