Arhivă lunară: mai 2017

Vizita ambasadoarei Regatului Unit al Marii Britanii

La 24 mai 2017 Excelența Sa, Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii a făcut o vizită amicală la Centrul Britanic de la UPS ,,Ion Creangă”. Discuțiile cu studenții s-au centrat pe sistemul educațional din Regat și pe dezvoltarea valorilor social-civice în raport cu Republica Moldova. Exprimăm gratitudine față de Doamna...

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02.

Psihologia dezvoltării și psihologia educațională din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie Dezvoltarea empatiei la vârsta preadolescentă, realizată de Pîslari Stela. Conducător științific –  Igor Racu, profesor universitar, doctor habilitat. Şedinţa S.Ş.P. va avea loc marți, 13 iunie 2017, ora 14.00, Sala Senatului,...

Viva arte viva

Curs deschis În data de 19 mai 2017, la invitația Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă”, a fost ținut un curs deschis de către Călin-Alexiu Stegerean – grafician, critic de artă, vicepreședinte al Rețelei Naționale a Muzeelor din România (RNMR), membru al Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM),...

Psihologia și teoria artelor plastice

Curs de lecții publice la Facultatea Arte Plastice și Design La Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” a fost invitată doamna Marinela Rusu, doctor, conferențiar universitar, care-și desfășoară activitatea didactică în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. În perioada 15 – 18 mai 2017,...

Master Class de Caligrafie

Facultatea Arte Plastice și Design, în data de 17 mai 2017, a găzduit un „Master Class de Caligrafie”, în cadrul căruia au participat atât studenții și profesorii facultății, cât și oaspeți-amatori ai artei caligrafice. Master Class-ul a fost prezentat de către pictorul, graficianul și caligraful Alexandru Macovei, care este membru...

Psihologia artei – interpretări și interogații privind procesul creator. intervenția prin artă în școală

Masteranzii şi cadrele didactice ale facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică au avut onoarea să participe la sesiunea de lecții publice, cu genericul „PSIHOLOGIA ARTEI – INTERPRETĂRI ȘI INTEROGAȚII PRIVIND PROCESUL CREATOR. INTERVENȚIA PRIN ARTĂ ÎN ȘCOALĂ -ABORDARE PRACTIC-EXPERIMENTALĂ”, susţinută de MARINELA RUSU, cercet. şt, dr., Academia Română, Filiala Iaşi,...

Festivalul talentelor UPSC 2017

La 11 mai, 2017 studenții universității noastre, care sunt cel mai mult  îndrăgostiți de tot ce este frumos, și-au demonstrat talentele artistice la Festivalul Talentelor UPSC-2017, organizat de Centrul de Educație Artistică și Instruire Complementară în parteneriat cu Organizația Sindicală a Studenților. Momente pline de emoții ale participanților, care au...

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02.

Psihologia dezvoltării și psihologia educațională din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie Trăirea sentimentului de singurătate la tineri, realizată de Plămădeală Victoria. Conducător științific –  Perjan Carolina, dr. în psihologie, conf.universitar. Şedinţa S.Ş.P. va avea loc vineri, 26 mai 2017, ora 14.00, Sala...