Arhivă lunară: septembrie 2016

Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ  DE STAT „ION CREANGĂ” DIN  MUN. CHIȘINĂU Centrul de consiliere pentru autoeficiență și consiliere a familiei Facultatea de Pedagogie are onoarea de a Vă invita la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu genericul   Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane (ediția a II-a) care îşi va desfăşura...

Ziua Matricolei

Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră anunță demararea Zilei matricolei la toate facultățile Universității pentru studenții anului I Orar: Facultatea Data Ora  Aula Limbi şi Literaturi Străine 14.09.2016 13:10 101, bl. I Filologie  14.09.2016 13:10 101, bl. I Istorie şi Geografie 14.09.2016 13:10 101, bl. I Științe ale Educației...

Cursuri și seminare privind prevenirea tuturor tipurilor de dependență

În perioada 05-07 octombrie 2016,  Curtea Publica (Moldova) în parteneriat cu Universitatea Pedagogică  de Stat ”Ion Creangă”, AO Acceptare , cu susținerea IW Elit Chișinău Europea va organiza un șir de cursuri și seminare privind prevenirea tuturor tipurilor de dependență. Sunt invitați: specialiști din domeniu, reperezentanți ai centrelor de reabilitare...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: BRIȚCHI Aliona Conducător ştiinţific: SADOVEI Larisa, dr. în ped., conf. univ. Consultant științific: URSU Ludmila, dr. în ped., conf. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 33 531.01. – 06 Tema tezei: Cadrul pedagogic de realizare a procesului didactic şi formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultană Specialitatea:...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: BRIȚCHI Aliona Conducător ştiinţific: SADOVEI Larisa, dr. în ped., conf. univ. Consultant științific: URSU Ludmila, dr. în ped., conf. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 33 531.01. – 06 Tema tezei: Cadrul pedagogic de realizare a procesului didactic şi formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultană Specialitatea:...

Program Naţional de Burse oferit de Guvernul Republicii Slovace

Direcția relații externe a CSȘDT al AȘM Vă informează despre posibilitatea de a participa la noul Program Naţional de Burse oferit de Guvernul Republicii Slovace, pentru semestrul de vară al anului academic 2016-2017. Programul este destinat pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, profesori universitari, cercetători ştiinţifici şi artişti. Pentru detalii accesati pagina web: http://www.scholarships.sk/  Termenul...

APEL DE CONCURS COMUN DE PROIECTE!

Agenția Universitară a Francofoniei în parteneriat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova lansează concursul comun de proiecte: „Dezvoltarea capacităților de cercetare în Republica Moldova”. La concurs pot participa instituțiile de învățământ superior din RM membre AUF. Concurs deschis din 8 septembre 2016 pană în 14 octombrie 2016, 17h00 (ora Chișinăului)...